Analizator sieci elektrycznej ENERGYMETER i impulsowy SMART MODUL

ENERGYMETER to trójfazowy analizator sieci elektrycznej klienta z bezprzewodową lub przewodową transmisją mierzonych parametrów, dostarczany jako oddzielny sprzęt lub może być łączony z innymi produktami i usługami ENERTIG.

ENERGYMETER naszej produkcji posiada również zintegrowane wejścia do pomiaru impulsów z innych urządzeń pomiarowych, takich jak wodomierze i gazomierze.

Każdy ENERGYMETER zawiera również zintegrowane wyjścia umożliwiające warunkowe sterowanie innymi obwodami elektrycznymi (idealna funkcja do sterowania maksymalnie 1/4 godz. maksimami w zakładzie z zasilaniem na poziomie WN).

Osobnym produktem jest SMART MODUL do pomiaru impulsów zużycia z maksymalnie 6 liczników energii elektrycznej, wodomierzy lub gazomierzy.

Mierzone parametry są wyświetlane na trzy sposoby

 • 1Pierwszy sposób polega na zastosowaniu samodzielnego zewnętrznego wyświetlacza „ENERTIG View Panel”, na którym wyświetlane są wszystkie mierzone parametry z analizatorów, które można również przedstawić na wykresach. Dzięki wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji danych w komunikacji analizatorów ENERTIG View Panel można umieścić bezpośrednio w miejscu instalacji Analizatora (np. w rozdzielni) lub poza tym miejscem (np. na zupełnie przeciwległym końcu hali).
 • 2Drugim sposobem jest wyświetlenie mierzonych parametrów bezpośrednio na określonym komputerze, na którym utworzono zdalny obszar dla panelu ENERTIG View Panel. To lokalne rozwiązanie jest odpowiednie dla firm, które chcą prostego systemu pomiaru i zarządzania sieciami energetycznymi i już korzystają z innego systemu rejestracji, w którym można przechowywać zmierzone dane.
 • 3Trzecim i najwłaściwszym sposobem jest zastosowanie analizatora ENERGYMETER w połączeniu z Platformą ENERTIG SYSTEM. W tym przypadku chodzi o wyświetlenie danych z analizatora w aplikacji internetowej w portalu klienta ENERTIG, dzięki czemu uzyskuje się czytelniejsze kompleksowe zarządzanie energią.

Podstawowe informacje o ENERGYMETRZE

 • Autonomiczny system ze zintegrowanymi funkcjami analitycznymi do oceny w czasie rzeczywistym
 • Możliwość sterowania warunkowego za pomocą zintegrowanych wyjść
 • Centralne gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Komunikacja danych przez Wi-Fi
 • Wejścia impulsowe do dalszego pomiaru energii elektrycznej, wody lub gazu
 • Otwarte API dla Twoich systemów danych
 • Pomiar prądu do 3200 A
 • Unikalny system SMART GRID
 • Gotowy na INDUSTRY 4.0
 • Aplikacja na komputer PC do lokalnego wyświetlania danych

Ponad 20 mierzonych wielkości na każdej fazie:

 • Napięcie [V]
 • Prąd [A]
 • Moc czynna [W]
 • Moc bierna [Var]
 • Moc pozorna [VA]
 • Częstotliwość [Hz]
 • Współczynnik mocy
 • Przesunięcie fazowe [°]
 • Moc czynna w czasie [Wh]
 • Moc bierna w czasie [Varh]
 • Moc pozorna w czasie [Vah]
 • Zniekształcenia harmoniczne napięcia – THD
 • i wiele więcej…

KORZYŚCI

Bieżące przeglądy mierzonych parametrów (wyświetlacz zewnętrzny, komputer, www)

Wysoka dokładność pomiaru (do 0.2%)

Monitorowanie sieci energetycznej i jej obciążenia w czasie rzeczywistym

Dostęp do danych online

Regulator i stabilizator (RGS)

Każdy odbiorca energii elektrycznej ma prawo do jasno określonej jakości energii elektrycznej, którą wyznacza norma ČSN EN 50160.
Gwarantowane parametry zasilania energią elektryczną obejmują m.in. wielkość napięcia. Z uwagi na załączanie i odłączanie różnych obciążeń (włączanie i wyłączanie odbiorników) w danej aglomeracji zasilanej ze stacji elektroenergetycznej występuje wahanie napięcia w sieci elektrycznej. W praktyce oznacza to, że w gniazdku elektrycznym można zmierzyć napięcie z zakresu od 207 do 253 V. Jednak taki zakres napięcia ma katastrofalne skutki dla Twoich urządzeń! Zbyt duża wartość napięcia znacznie skraca żywotność urządzeń i zwiększa ich zużycie, a odwrotnie zbyt mała wartość napięcia powoduje awarię urządzeń, uniemożliwia ich pełne wykorzystanie i skraca ich żywotność.
Regulatory i stabilizatory aktywnie monitorują i poprawiają sprawność monitorowanego obwodu elektrycznego, regulują i stabilizują napięcie wyjściowe w obwodzie elektrycznym użytkownika, pozwalają na regulację niedoskonałego współczynnika mocy, aktywnie filtrują składowe harmoniczne napięć i prądów, a także chronią obwody budynków przed występującymi zjawiskami przejściowymi, które powstają w trakcie dostawy energii elektrycznej. Technologie te przynoszą widoczne i znaczące oszczędności wszędzie tam, gdzie w obwodach elektrycznych stosowane są konwencjonalne urządzenia.

Technologie RGS produkowane są w pięciu wersjach HOME, LIGHT, BASIC, STANDARD i HIGH. Klient może je dowolnie rozbudowywać i łączyć z innymi jednostkami.

 

Linia produktów HOME, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest wyłącznie dla gospodarstw domowych. Seria LIGHT przeznaczona jest wyłącznie do obwodów elektrycznych z zainstalowanym lekkim obciążeniem (np. lampy wyładowcze, halogenowe lub jarzeniowe w halach i na ulicach).

Wersje BASIC, STANDARD i HIGH są z kolei zwykle instalowane we wszystkich budynkach, pomieszczeniach i obiektach z łączonym obciążeniem w obwodach elektrycznych.

Regulator napięcia dla gospodarstw domowych RGS HOME i RESIDENT

Regulator mocy do obwodów świetlnych RGS LIGHT

Regulatory napięcia i mocy do obwodów kombinowanych RGS LIGHT, BASIC, STANDARD, HIGH

Nasza firma

Czy jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Jeżeli tak to zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.